------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 เครื่องพ่นละอองฝอยฆ่าเชื้อไวรัสโควิด19 COVID-19 SAR-COV 2 

AIROFOG : U260 GERMAN

 
Airofog แบรนด์ชั้นนำจากเยอรมัน รุ่น U260 ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิด-19 โดยเฉพาะ ใช้น้ำผสมกับน้ำยาฆ่าเชื้อได้ทุกชนิดเหมาะกับการใช้งานภายในอาคาร ตัวเครื่องทำงานด้วยระบบมอเตอร์ไฟฟ้า (240 โวลต์) ซึ่งจะพ่นสารเคมี ขนาดฝอยละอองขนาดประมาณ 15-30 ไมครอน เหมาะกับการฉีดพ่นฆ่าเชื้อ  โรคไวรัสได้ทุกชนิด สารเคมีที่ถูกฉีดพ่นจะมีอนุภาค ขนาดเล็กมากพอที่จะกระจายตัวอยู่ในอากาศได้นาน ลอยอยู่ในอากาศ ได้ถึง 5 -10 นาทีและคลอบคลุมบริเวณที่มีเชื้อโรคได้ผลตาย 99.99% 

* ผ่านการทดสอบจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุข *
* เป็นเครื่องเดียวที่ทุกสายการบินใช้ในการฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิดบนเครื่องบิน *
* เป็นเครื่องเดียวที่โรงพยาบาลใช้ฆ่าเชื้อ ในห้องผู้ป่วย *
 * เป็นเครื่องเดียวที่ราชการ อบจ เทศบาล กระทรวง ไว้วางใจใช้งานมากที่สุด *
* เป็นเครื่องที่ state quarantine สนามบิน สุวรรณภูมิ ใช้ฉีดพ่นฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันไวรัสเข้าสู่ประเทศไทย *




สายการบินเลือกใช้ AIROFOG : U260

สายการบินทุกสายเลือกใช้พ่นฆ่าเชื้อป้องกัน โควิด-19 




* เครื่องเดียวในประเทศไทยผ่านการทดสอบจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุข ขนาดละอองผ่านมาตรฐาน ละเอียดดีที่สุดชนิดมีงวง *


"ทดสอบจากหน้างานจริงที่มีผู้ติดเชื้อจริงส่งทดสอบที่

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขประเทศไทย"















#บริการพ่นฆ่าเชื้อCOVID-19  #น้ำยาฆ่าเชื้อโควิด #น้ำยาฆ่าเชื้อ #น้ำยากำจัดcovid #พ่นยาฆ่าเชื้อ  #กำจัดเชื้อรา #น้ำยาฆ่าเชื้อโรค #น้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด 19  #ulv #เครื่องฆ่าเชื้อ #เครื่องฆ่าเชื้อโรค #เครื่องพ่นละอองฝอย  #ulv #ฆ่าเชื้อในอากาศ #พ่นฆ่าเชื้อ 

#enrich fogger #ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ #เครื่อง #พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ #เครื่องพ่นละอองฝอยโควิด #เครื่องกำจัดเชื้ออากาศ #บริการกำจัดโควิด19 

เครื่องพ่นละอองฝอยฆ่าเชื้อไวรัส AIROFOG : U260